GH-380

  • Thin Wall High Speed Injection GH-380

    Phun tốc độ cao tường mỏng GH-380

    Kiểm tra máy ép phun Chúng tôi đã đầu tư hơn 10 loại khuôn ép khác nhau, chỉ được sử dụng để kiểm tra các loại máy ép phun khác nhau. Một số loại khuôn này phù hợp với quá trình ép phun tốc độ cao, một số yêu cầu đổ nhựa có độ chính xác cao và một số khuôn phục vụ có khả năng kéo lõi bên hoặc thích hợp để ép phun các vật liệu đặc biệt… Bài kiểm tra sẽ chạy trên máy trong 24 giờ , bao gồm cả quá trình đúc nhựa te ...